Sklerotizace je metoda odstraňování větších i menších varixů povrchového žilního systému. Jde o ambulantní zákrok, během kterého je do rozšířených žil na dolních končetinách vstřikován roztok. Ten naruší žilní výstelku, takže při současně použité kompresi se žíla „slepí“ a postupným prorůstáním vaziva dojde k uzávěru průsvitu žíly.

Před zákrokem je vhodné provést vyšetření ultrazvukem, kdy lékař zhodnotí stav žilního systému a navrhne optimální léčbu. Vyšetření provádíme v přímo v ambulanci a je součástí léčby.

Pro metličkové a malé křečové žíly se používá klasická sklerotizace roztokem. Jde o aplikaci roztoku sklerotizační látky do varixu velmi tenkou jehlou. U velmi malých žilek (metliček) může docházet po vpichu k prasknutí, krvácení a vytvoření hematomu. Pro metličkové varixy je vhodnější a účinnější laserová léčba. 

Sklerotizace pěnou je indikována u kmenových a velkých křečových žil. Do varikozní žíly se aplikuje pěna sklerotizační látky a sterilního vzduchu, což vede k poškození žilní výstelky a následně k zániku varixu. Výhodou pěnové sklerotizace je možnost sledovat průběh aplikace pěny do varixu pod ultrazvukem.

Úspěch sklerotizační léčby je plně závislý na následné kompresní léčbě!           Pravidla kompresní léčby

 

Výhody:

  • ambulantní zákrok s minimální bolestivostí
  • není nutná pracovní neschopnosti
  • bez výrazných omezení v běžném životě

Nevýhody:

  • nutnost důsledně dodržovat po zákroku doporučenou kompresi (3 dny po zákroku nepřetržité nošení kompresivních punčoch  a následující 2 – 3 týdny během dne)
  • vznik dočasné hyperpigmentace

[btn text=“Ceník“ tcolor=#FFF link=“http://www.cevnifm.cz/cenik-2/“ target=“_self“]

[btn text=“Mám zájem o zákrok“ tcolor=#FFF link=“http://www.cevnifm.cz/napistenam/“ target=“_self“]